Независим одит

На независим финансов одит от регистрирани одитори, подлежат годишните финансови отчети на:

* акционерни дружества и командитни дружества с акции;
* предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
* кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
* предприятия, за които това изискване е установено със закон;

На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават определени критерии

Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

Категории: Услуги, Финансови

Намерете в: ЗАРА КОНСУЛТ


Да Не

Подобни продукти и услуги

Счетоводство

Пълно счетоводно обслужване

Одит

Счетоводни услуги

Съставяне на бизнес - план

Независим финансов одит

Инвестиционни проекти

Лизинг

1 2 3 4 ... 95 96 97 » 

Новини

Близо 14 000 деца напуснали училище минала година

28.04.2015 13:16Източник: Dariknews.bg

13 800 деца са напуснали общообразователните школа през учебната 2013/2014 година. От тях 11 800 са напусналите ученици в основното образование, ...

Пиян водач преобърна ТИР с жито на Е-79 край Сандански

28.04.2015 12:02Източник: Dariknews.bg

ТИР, превозващ жито за Гърция, се преобърна на главен път Е-79 край Сандански. 53-годишният водач на автомобила с пазарджишка регистрация е ...