Финансов одит

Ролята на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти.

За да изпълним отговорно тази своя роля, ние провеждаме широкообхватни одиторски процедури, изпълнявайки одиторските стандарти, с които оценяваме:

* надеждността на информационните системи;
* протичането на бизнес процесите;
* спазването на законодателството;
* ефективността на вътрешния контрол;
* спазване принципите на приложимите счетоводни стандарти;
* начислените данъци, съгласно данъчното законодателство, ограничено до целите на одита;
* всички позиции от финансовите отчети – в т.ч. приходи, разходи, вземания, задължения, активи и т.н.;
* наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами;
* процеса на счетоводното приключване;
* съответствието между информацията във финансовия отчет с отчета за управлението и всяка друга информация, предоставена от управлението заедно с финансовия отчет.

По време на одита, осигуряваме индивидуален подход и своевременни препоръки за подобрение по всеки един от одитираните обекти, така че мениджмънта, инвеститорите и кредиторите да реализират максимална полза от нашата работа – а именно как да се подобри дейността на предприятието.

Категории: Услуги, Финансови

Намерете в: KRESTON BUL MAR


Да Не

Подобни продукти и услуги

Абонаментно счетоводно обслужване

Изготвяне на справка

Годишно приключване

Счетоводно приключване

Финансов отчет

Годишно данъчно и счетоводно приключване

Едностаранно и двустранно счетоводно...

Счетоводна услуга

1 2 3 4 ... 95 96 97 » 

Новини

Близо 14 000 деца напуснали училище минала година

28.04.2015 13:16Източник: Dariknews.bg

13 800 деца са напуснали общообразователните школа през учебната 2013/2014 година. От тях 11 800 са напусналите ученици в основното образование, ...

Пиян водач преобърна ТИР с жито на Е-79 край Сандански

28.04.2015 12:02Източник: Dariknews.bg

ТИР, превозващ жито за Гърция, се преобърна на главен път Е-79 край Сандански. 53-годишният водач на автомобила с пазарджишка регистрация е ...